Ang kapatid ko ay nasa banyo kasama ang kanyang kasintahan