Batang babae na may malaki at makinis na dibdib na nakasakay sa kabayo