Pagkatapos niyang higupin ang titi, sumakay siya sa kabayo