EMG-004 Ang magandang sekretarya at ang maswerteng direktor