Ang anak na babae ng asawa...

 naglo-load 

Si Jenna Fireworks ay nasa traffic school, ngunit mas gusto niyang pumunta sa mga party kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabutihang-palad para sa kanya, ang ama ng kanyang kaibigan ay ang tagapagturo at si Jenna ay sumuko sa pagsisikap na makatakas sa klase.

Ang anak na babae ng asawa...